Direkt Boyalar

Direkt Boyalar

»   Direkt Boyalar, selülozik lifin boyanmasında herhangi bir ön işlem gerektirmeden doğrudan boyama yapılabilen uygulanması kolay ve maliyeti düşük boyar maddelerdir. Substantif boyar maddeler olarak da adlandırılırlar. Suda kolay çözünen anyonik boyar maddelerdir. Yaş haslıkları iyi değildir ancak uygun maddeler yardımıyla yaş haslıkları geliştirilebilir.

»   Firmamızın bu grupa dahil TEKDIRECT serisi boyaları mevcuttur.