Boyalar

Boyalar

»   Tekstil boyalarında, her seferinde aynı kaliteyi sunabilen geniş yelpazeli ürün gamına sahibiz.

»   Firmamızın bu grupa dahil KROMOFIX, TEKPERS ve TEKDIRECT serisi boyaları mevcuttur.

↓   Bu ürün grubunda 3 adet alt grup mevcut..   ↓

Reaktif Boyalar

»   Reaktif Boyalar, pamuklu mamullerin boyanmasında kullanılan, istenen haslıkları yeterli şekilde veren ve en yaygın olarak kullanılan boyar madde çeşididir. Pamuk, keten viskon gibi liflerin baskı işleminde kullanılırlar. Bu gruptaki boyalar yüksek ölçüde suda çözünür ve anyonik yapıdadırlar. Liflere kovalent bağlarla bağlanırlar. Haslıkları yüksek, renk paleti geniştir.

»   Firmamızın bu grupa dahil KROMOFIX serisi boyaları mevcuttur.

Reaktif Boyalar

Dispers Boyalar

»   Dispers Boyalar, polyester kumaş üzerinde istenen haslıkta, uygun renk paleti sağlabilen bir boyarmadde sınıfıdır. Sentetik yapıya sahiptirler ve suda az çözünürler. Dispers Boyalar ile boyama işlemi yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilir.

»   Firmamızın bu grupa dahil TEKPERS serisi boyaları mevcuttur.

Direkt Boyalar

»   Direkt Boyalar, selülozik lifin boyanmasında herhangi bir ön işlem gerektirmeden doğrudan boyama yapılabilen uygulanması kolay ve maliyeti düşük boyar maddelerdir. Substantif boyar maddeler olarak da adlandırılırlar. Suda kolay çözünen anyonik boyar maddelerdir. Yaş haslıkları iyi değildir ancak uygun maddeler yardımıyla yaş haslıkları geliştirilebilir.

»   Firmamızın bu grupa dahil TEKDIRECT serisi boyaları mevcuttur.

Direkt Boyalar